100g Kobe A5 Sirloin
100g Wagyu Nhật A5 Sirloin
100g Wagyu Nhật A4 Sirloin

Phù hợp với nhóm 3-4 khách

6,600,000 đ ++

3,100,000 đ ++

100g Kobe A5 Sirloin
100g Wagyu Nhật A5 Sirloin
100g Wagyu Nhật A4 Sirloin

Phù hợp với nhóm 3-4 khách

6,600,000 đ ++

3,100,000 đ ++

55% Off bò Kobe hảo hạng

Thể lệ chương trình

  1. Giá trên chưa bao gồm 5% phí dịch vụ & 10% thuế VAT.
  2. Chương trình diễn ra đến hết 30/09/2021 hoặc có thể kết thúc sớm hơn vì số lượng có hạn.
  3. Khách hàng vẫn được tham gia các chương trình khuyến mãi khác theo quy định của nhà hàng.